Sjukskriven... därför jag inte kan författa speciellt mycket här. Tyvärr, stå ut, jag kommer tillbaka.